sales@unigreen.solar 082-163-3369

ลักษณะงานติดตั้งจะเป็นการติดรางอลูมิเนียม กับเมทับชีทโดยใช้ Hanger Bolt รองด้วยยางกันน้ำยึดแทนสกรูหลังคาตัวเดิม โดยไม่มีการเจาะหลังคาใดๆเพิ่มเติม จึงมั่นใจได้ว่าน้ำไม่รั่วซึมแน่นอน จากนั้นจึงทำการเรียงแผง Mono Half cut 450W จาก Sunket จำนวน 26 แผ่น จึงได้พลังงานสูงสุด 11.7kWp จากนั้นจึงเชื่อมต่อสาย DC ทั้งหมดแบบอนุกรม 2 string เพื่อนำมาเชื่อมต่อกัน Inverter ของ Huawei ก็เป็นการเสร็จสมบูรณ์ในส่วนของงานติดตั้งบนหลังคา ใช้เวลาเพียง 2 วันเท่านั้น แต่เนื้องด้วยอาคารมีความซับซ้อนจึงต้องมีการเดินสายเพิ่มเติมเพื่อนำสาย DC ทั้งหมดเข้ามาที่ห้อง Inverter และ MDB จึงใช้เวลาปรับปรุงระบบไฟของตัวอาคารอีกเป็นเวลา 2 วัน ขณะนี้งานติดตั้งทั้งหมดได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้ว แต่ทางเจ้าของอาคารกำลังดำเนินการปรับปรุงอาคารทั้งหมดก่อนเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าใช้บริการ

  • แผงโซลาร์เซลล์ Mono Half-cut จำนวน 26 แผง
  • พื้นที่ติดตั้ง 52 ตร.ม.
  • พลังงานสูงสุด 11.7kWp
  • อินเวอร์เตอร์จาก Huawei พร้อม Application
  • ประหยัดไฟกว่า 6,000 บาท/เดือน